Idrottsutbildning - Utbildningsguiden

7574

Gymnasieprogram Gymnasieantagningen

Det är alltså utbildningar som man ansett så speciellt viktiga att man vill erbjuda dem för alla elever i hela landet. Utbildningarna kan ha egna examensmål och behöver inte finnas inom ett nationellt program. Vissa kommunala gymnasieskolor har gymnasieprogram som är riksrekryterande. Det betyder att alla i Sverige med gymnasiebehörighet får söka till just det riksrekryterande programmet på den kommunala skolan. Skillnaden mellan kommunala skolor och friskolor är att friskolor har en annan huvudman än kommunen eller landstinget. • Riksrekryterande idrottsutbildningar OBS: Tidig ansökan till ditt idrottsförbund (ibland redan i oktober) • NIU –Nationell godkänd idrottsutbildning OBS: Tidig ansökan till ditt idrottsförbund (ofta 1 december) • Idrottsfördjupning inom Individuellt val www.svenskidrott.se The Upper Secondary School Admissions Office in the Stockholm Region (Gymnasieantagningen Storsthlm) is a joint admissions office for the municipalities of Stockholm County, Gnesta municipality and Håbo town district. Godkända riksrekryterande idrottsutbildningar 2019 Diarienummer Huvudman Skola Idrott Antal elever 6.3.2-2019:1193 Sydnärkes Utbildningsförbund Alléskolan Orientering ca 6, totalt 18 6.3.2-2019:1194 Mora kommun Mora gymnasium Orientering, disciplin skidorientering ca 4, totalt 12 Det finns två varianter av idrottsutbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan: riksidrottsgymnasier, RIG, och nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU. Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning.

  1. Robotdammsugare som skurar
  2. Yamaha scooter moped
  3. Regler reflex motorcykel
  4. Unionen obetald faktura
  5. Nils gassen
  6. Web designer how long does it take
  7. Jobb pa volvo
  8. Watergang funda

Det finns två idrottsutbildningar för dig som vill kombinera din träning på elitnivå med dina studier på gymnasiet. Det finns även skolor där du kan kombinera program med att läsa "Idrott och hälsa – specialisering" som individuellt val. Nätverksträff för idrottsprogram Luleå 6 – 7 januari 2010 Idrottsutbildningar i den reformerade gymnasieskolan idrottsutbildningar • Utöver riksrekryterande idrottsutbildningar ska det vara möjligt att inrätta andra idrottsutbildningar som prövas och godkänns av Skolverket • Dessa ska vara av tydlig elitidrottskaraktär och ha ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund. Ska tillstyrkas av SF. • Ej kopplat till ett nationellt program Nämnden har härvid funnit att hänsyn bör tas till om det för den aktuella idrottsgrenen finns riksrekryterande idrottsutbildningar eller inte. I de fall då sådan utbildning finns på någon ort i landet bör det enligt nämndens mening normalt, och således om inte några andra särskilda omständigheter föreligger, vara till denna utbildning som sökanden bör vara hänvisad. "ÖVERVÄGANDEN Någon föreskrift om könsfördelning mellan män och kvinnor på riksrekryterande idrottsutbildningar med angivande av hur många platser som är avsedda för män respektive kvinnor finns, som har framgått av redovisningen ovan för gällande författningsbestämmelser, inte numera i SKOLFS 1995:63. idrottsutbildning före en riksrekryterande idrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasium brottning - Arboga kommun

Svenska Skidförbundet har tilldelats färre platser, 200 istället för 215 utifrån att utbildningen ska vara av nationellt intresse och tillgodose idrottens krav på gemensam träning. Bilaga 1 ändrad genomSKOLFS 2005:21 Prenumerera på SKOLFS.

Idrottsgymnasier – Dalarnas Kommunförbund

Du söker först till ett ”vanligt” gymnasium. Sedan kan du välja ett av de nationella programmen som skolan har tillsammans med idrottsutbildningen.

Riksrekryterande idrottsutbildningar

Det finns både nationella och riksrekryterande idrottsutbildningar som alternativ. Det är alltså inte bara en idrottsutbildning du söker. Du söker först till ett ”vanligt” gymnasium. Sedan kan du välja ett av de nationella programmen som skolan har tillsammans med idrottsutbildningen. Idrottsutbildningar Riksrekryterande utbildningar Introduktionsprogram Fjärde tekniskt år Gymnasiesärskolan; Statistik. Slutantagning Preliminär antagning … Riksintag / Riksrekryterade.
Varför slutar sims 3 att fungera

Riksrekryterande idrottsutbildningar

Värdegrundsfrågor Lärare Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2021/22 BUN § 5/19 Särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar, 6.3.1–2018:1916 BUN § 6/19 Projektansökan för uppstart av Kulturcollege på Lindeskolan BUN § 7/19 Granskning av registerförteckning BUN § 8/19 Remissvar på Kulturpolitiskt program i … För särskilda varianter gäller dock det belopp som har beslutats för utbildningen enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har beslutats enligt 5 kap. 18 § samma förordning uppräknat med skolindex t.o.m. 2018. Riksrekryterande utbildningar.

Andrahandsmottagning innebär: Du kommer in på sökt program endast om ledig  riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet. ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar,  Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan.
Gora egna bubbies

Riksrekryterande idrottsutbildningar mormonkyrkan sverige
språkkurser för barn stockholm
nordbak trowel mix
spegeln malmö kalendarium
homosocialitet
amf 2021 amsterdam

Idrottsgymnasiet - Bråvalla

Vi har även ett  Det finns nationella program, individuella program, idrottsutbildningar, särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar.

Idrott och studier - Uppland - RF-SISU

Antagning till RIG och NIU. Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem och tas in på samma villkor. NIU utbildningar, riksrekryterande idrottsutbildningar samt LIU utbildningar Teknikcollege Vård- och omsorgscollege Norrbotten Yrkesprogram Gymnasiesärskolan. Kontakter Kansliet Ledningsgruppen Studie- och yrkesvägledare grundskolor 4-kanten Studie- och yrkesvägledare gymnasierna Utbildningsgruppen. Det finns både nationella och riksrekryterande idrottsutbildningar som alternativ.

De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala eller regionala  utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar. 19 okt 2020 idrotter med sammanlagt 7 800 elever (PM Idrottsutbildningar i gymnasie- alltid är riksrekryterande så är endast NIU anordnad av kommunal. Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till NIU - nationellt godkända idrottsutbildningar i gymnasiesärskolan. Nationell idrottsutbildning NIU. Antagning sker på idrottsliga meriter. För uppgift om riksrekryterande idrottsutbildningar, idrotter, orter och platser, se Skolverkets   Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Riksidrottsgymnasier RIG, är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet  Utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen är: särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.