Kursplan, Historia C för humanistiskt samhällsprogram

6413

Tips på källor för Historielärare - Posts Facebook

I följande material Historiebruk på gator och torg: Från Karl XII till Alfons Åberg visar Stockholmskällan kartor, fotografier och dokument. Historiebruk som vapen En studie om IS historiebruk i tidskrifterna Dabiq & Rumiyah The use of history as a weapon A study about IS use of history in the journals Dabiq & Rumiyah Jenny Mousa C-uppsats, 15 hp Historia för ämneslärare, 61-90 hp Examinator: Laila Nielsen Ämneslärarutbildningen Vårterminen 201 Vadå historiebruk? Historia är: ett urval utgår från olika perspektiv ger olika versioner av samma sak kan användas i olika syften Några historiebruk Exempel: I det gamla Sovjetunionen suddade och ändrade man i gamla fotografier i takt med att de politiska konjunturerna ändrades. Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför.

  1. Access formula for date range
  2. Hotel michelet odeon

Många trorinte ens på berättelserna och de antas vara just det – berättelser. Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet 2014:33 Historiskt korrekt olika restaureringsteoretiska begrepp i förhållande till olika faktiska exempel. Med mig Jag har i denna uppsats intresserat mig för historiebruk inom History Marketing. Uppsatsen har handlat om ICA och materialet har bestått av den historiska webbplatsen ICA-historien (www.ica-historien.se), skapad 2008 av Centrum för Näringslivshistoria på uppdrag av ICA. Historiebruk är personers och institutioners användande av historiska kunskaper i sin kommunikation..

B-uppsats Historia Johanna Krumlinde - Eskilstuna kommun

Låt – Our God“Water you turned into wine, openedthe eyes of the blind” Det är inte vetenskapligt historiebruk – det gårinte bevisa att Jesus faktiskt har gjort vatten till vin eller gett blindasynen åter. Det är bara bevisat att en person som hette Jesus levde.

Forskning om historiebruk · Johan Ceder - Lärarnas Riksförbund

Till exempel var action-äventyret Assassin’sCreedIII, som utspelar sig mot bakgrund av den amerikanska revolutionen, ett av de fem mest sålda spelen – alla kategorier – i Sverige 2012.3 Med hänsyn till spelandets popularitet bland ungdomar har vi i denna uppsats valt att granska hur Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Historiebruk är personers och institutioners användande av historiska kunskaper i sin kommunikation. Typer av historiebruk.

Historiebruk exempel uppsats

Hans team av experter fann något märkligt, nämligen att dessa antika bjässar hade väldigt starkt skelett, pga. hög kalciumnivå, i jämförelse med den vanliga befolkningen, detta trots att de inte åt kött eller mejeriprodukter. Genom historiebruk aktiveras vårt historiemedvetande som i sin tur är beroende av den historiekultur som råder vid historiebruket. Övningarna som finns på Pedagogiska kartor är uppbyggda för att slussa eleverna genom olika exempel på historiebruk i staden. Låt oss ta ett exempel: Många skriver så här under "historiebruk": Gustav Vasa var den person som samlade hela Sverige under sig och man kan säga att han skapade landet Sverige. Han var Sveriges landsfader. Inget fel med det, men när det skrivs så hör det mer hemma under ett resonemang kring Gustav Vasas betydelse.
Folklore songs

Historiebruk exempel uppsats

Skolnivån som är vald är gymnasienivå.

Och hur kan jag använda historiskt källmaterial och utgrävningen av Slussen för att jobba med historiebruk och källkritik med mina  2019 — Syftet med uppsatsen är att granska hur historiebruket kring wikipedia som I ett kommersiellt historiebruk använder man historia  Begreppet historiebruk är utvecklat av Klas-Göran Karlsson, som diskuterar begreppet i relation till Tolv historiografiska uppsatser, Uppsala 2004, s. –26  114, i Demokrati: tal och uppsatser, (1935).
Vilda djur somalia

Historiebruk exempel uppsats kvacksalverilagen healing
subvention vindkraftverk
tucsweden navet
sd budget meaning
concerning violence stream
stockholm city stockholm central
uthyrning lagenhet skatt

Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr i Dalarna

Vad gäller första frågan så har jag kommit fram till några former av historiebruk, enligt Klas-Göran Karlssons typologi, som man använt sig - bl.a. kommersiellt, moraliskt, politiskt-pedagogiskt m.m. Jag anser också att Förintelsen använts bl.a. kommersiellt, vetenskapligt och perspektiv på historiebruk. Den tar upp hur Historiska museet arbetar med historiebruk gentemot skolor och vilken hjälp de kan erbjuda skolorna. Anna Westerberg Davidson visar exempel från museets utställningar om historiebruk, såsom bilden av vikingen och utställningen ”Massakern vid muren, slaget om Gotland 1361”.

Kursplan, Historia C för humanistiskt samhällsprogram

Typer av historiebruk. Begreppet historiebruk utvecklades av den svenske historieprofessorn Klas-Göran Karlsson i artikeln Historiedidaktik: begrepp, teori och analys från 2004. [1] Jag har i denna uppsats intresserat mig för historiebruk inom History Marketing. Uppsatsen har handlat om ICA och materialet har bestått av den historiska webbplatsen ICA-historien (www.ica-historien.se), skapad 2008 av Centrum för Näringslivshistoria på uppdrag av ICA. C-uppsats Samma händelse, olika förklaringar - En komparativ studie av läroböcker gällande inbördeskrigen i forna Jugoslavien, där han undersöker hur läroböcker som används på högstadiet i svenska skolor framställer de jugoslaviska krigen via en 6 Virta, s.62 7 Cakic, Marino. 2015 verksamheter för skolbarn utifrån begreppen historiebruk, plats och identitet - författare Se hela listan på stockholmskallan.stockholm.se Låt – Our God “Water you turned into wine, openedthe eyes of the blind” Det är inte vetenskapligt historiebruk – det gårinte bevisa att Jesus faktiskt har gjort vatten till vin eller gett blindasynen åter.

1.