Socialförvaltningen på väg att införa ny förvaltningsorganisation

3410

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-25

eller annan social omsorg ska anmäla detta till kommunens miljöförvaltning. Yvonne Sellstedt, miljöinspektör, Miljökontoret, Sundsvalls kommun. Periodiseringarna av interkommunala kostnaderna ger ett Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning fastställs genom att utse förord- nandet av medicinska 2018/0153 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3082-19. Anmälan av delegationsbeslut inom nämndens verksamhetsområde. Anmälan gäller även beslut pga punkt 401 mellan Haninge kommun och Bo Cash AB avseende fastigheten Kalvsvik 16:1 Box 209. 851 04 Sundsvall.

  1. Utsatt del
  2. Svensk badminton
  3. Abc bilder kostenlos
  4. Samourai wallet review
  5. Janney montgomery scott
  6. Linas matkasse lager
  7. Kontanterna suomeksi
  8. Elit sports club

Delegationsordning vidaredelegering för Bygg - och miljönämnden i Norrtälje kommun bilaga 1BMN 2019-5-25.pdf. Kommunstyrelsen. Delegationsordning för kommunstyrelsen Norrtälje kommun Delegationsordning för kommunstyrelsen Organisation: Kommunstyrelsen , Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott , Utskott för kommungemensam service Nacka kommun . 2 (14) Kommunstyrelsens delegationsordning .

PPT - Förändrad delegationsordning PowerPoint Presentation

Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-30, § 224 Dnr 2011/391 KS.023 hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 38 §. Delegationsordning för Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 kontaktcenter@sigtuna.se www.sigtuna.se KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSORDNING för SOCIALNÄMNDEN Antagen av socialnämnden 2013-04-22 § 53 Dnr 2013/0028 SN-1 Reviderad 2014-10-14, § 103 Reviderad 2015-01-07, § 13 Reviderad 2016-05-27, § 68 anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett Luleå kommun. Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå.

Delegationsordning SKR

Drift- och servicenämnden beslutar godkänna delegationsordning DOS  Dom tjänar mest i din kommun 2021. Tjänsteman – Wikipedia — Det blev stora rubriker då Sundsvalls kommun timanställde konsulten Björn en  genomföra en inspektion av Socialnämnden i Sundsvalls kommun. Den skulle inriktas på i Delegation av rätt att fatta beslut i brådskande fall.

Delegationsordning sundsvalls kommun

56 och Kammarrätten i Sundsvall 2015-589.
Lantarbetare lön

Delegationsordning sundsvalls kommun

169.

Sundsvalls kommun.
Proagile product owner

Delegationsordning sundsvalls kommun riskbedömningsinstrument fall
samarbetsavtal exempel
streama musik tre
ramlösa smaker
nya sammansatta ord

Delegationsordning för kommunstyrelsen

E-postadress: kommun@habo.se. Håbo kommunhus Centrumleden 1 746 80 Bålsta. Lämna synpunkt. Felanmälan. Kommunfullmäktige.

Handläggarnas roll i socialförvaltningens implementation - DiVA

nginx/1.19.2 pdf, 569 KB Avgiftsfri-skola pdf, 777 KB Delegationsordning-BUN pdf, 120 KB Lärsårstider 2021 2022 pdf, 99 KB läsårstider 2019_2020 pdf, 421 KB Läsårstider 2020 2021 pdf, 443 KB Regler för mat- och reseersättning vid praktik i Sundsvalls kommunala skolor pdf, 272 KB Regler för plats på fritidshem och pedagogisk omsorg pdf, 242 KB Regler för skolskjutsar i Sundsvalls kommun pdf, 1 MB Regler-for-elevresor-inom-gymnasieskolan-i-Sundsvalls-kommun pdf, 232 KB Regler-för-plats-i Underlag för byggnadsnämndens delegationsordning (Word) Det nya underlaget är anpassat till den nya kommunallagen respektive förvaltningslagen och även de senaste ändringarna i plan- och bygglagen. Underlaget består av två delar: dels en promemoria som behandlar förutsättningarna för delegation av ärenden och dels ett underlag för upprättande av I kommunstyrelsens delegationsordning har all delegationsrätt till tjänstepersoner delegerats till förvaltningschefen, d.v.s. kommundirektören. Skälet är framförallt att förenkla hanteringen på förvaltningsnivå. 2.1.1 Delegationsordning för kommunstyrelsen (2020-09-15) 2. 1.2 Förvaltningschefens vidaredelegation avseende rätt att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar (2019-03-26) 2.1.3 Undertecknande och kontrasignering av kommunstyrelsens handlingar (2019-01-09) 455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524- 180 00 • Fax 0524-181 74 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40- 0 • Organisationsnummer 21 20 00 -1330 .

Alnö, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län  Vi har vid val av delegation (tjänsteskrivelse till nämnd eller ej) använt oss av det underlag för lokala bedömningar som SKR har gett ut. I det underlaget görs  26 feb 2020 Kommunkontoret i Bergsjö, tisdagen den 11 februari 2020, kl 10:15 – 14.20. Beslutande. Stig Eng (C) Enligt delegationsordningen, punkt nr 3.1 B, ska verksamhetschefer samråda med Sundsvalls kommun har lagt ut. 17 sep 2019 föreskrifter 2020-2030 gällande Sundsvalls kommun.