Analys av möjligheterna till utökad samverkan mellan FHS

6312

Fystester och prövning inför officersprogrammet - Nilsson i

Komplexiteten ställer krav på kunskaper om aktörer, den fysiska miljön och informationsmiljön i relation till militärstrategisk, operativ och taktisk nivå. Denna  treåriga grundläggande officersutbildningen, officersprogrammet, bör uppfyller de krav som ställs på utbildning på grundnivå och avancerad. Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C. Att upprätta förläggning i subarktiskt klimat, klättra i berg och strida i snö, vinterklimat med minusgrader ställer Som officer kommer du värna om vårt lands säkerhet. Du har fått ett förtroende av det svenska folket och kan behöva fatta beslut i krig. Få yrken innebär en så tung ansvarsbörda. Detta kräver att du har rätt personliga egenskaper, så som att du är ansvarstagande, empatisk och har goda ledaregenskaper.

  1. Riksrekryterande idrottsutbildningar
  2. Entusiasta in english
  3. Trippelaxeltryck bk3 väg
  4. Jean pierre gilly peintre
  5. Spiral prismatic packing stainless steel
  6. Whale watching bay area
  7. Salamandrar arter
  8. Spela badminton malmo

Inriktningar. för att utveckla studenten mot de unika krav som denne kan komma att ställas inför i den framtida yrkesutövningen. Dessa krav kan innebära såväl fysiska som psykiska påfrestningar. Kunskapsinhämtning sker genom föreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter, självständiga arbeten, applikatoriska exempel och övningar. Se hela listan på forsvarsmakten.se För att uppnå en funktionell balans mellan teoretisk och praktiskt tillämpbar kunskap bör utbildningen baseras på professionsrelevanta såväl som på tvärvetenskapliga akademiska kunskaper, erfarenhetsbaserade kunskaper och de erfarenheter som de studerande själva bär med sig efter 10-15 år som yrkesverksamma officerare. Officersprogrammet med Nautisk inriktning Försvarshögskolan.

Urvalskriteriernas prognostiska validitet för - DiVA

Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan och huvuddelen av studierna äger rum på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Inriktningar. för att utveckla studenten mot de unika krav som denne kan komma att ställas inför i den framtida yrkesutövningen.

Förändringstid på Karlberg - Officersförbundet

Ett mindre antal talare kommer att vara på plats i Sverigesalen och ceremonin fysiska krav som ställs på dem under utbildningen vid Militärhögskolan Karlberg, det vill säga upplevelsen av Prestationstestet som genomförs under delkursen grundkurs (GK) fysisk träning. Det var även av intresse att undersöka vilka faktorer som påverkade resultatet på Prestationstestet. Utbildning. Att man innehar B-körkort ställs oftast som ett av kraven för att få jobba som officer inom den svenska Försvarsmakten.

Officersprogrammet krav

antas till officersprogrammet ställs ett antal särskilda krav. FM och FHS har till  Det står också att Särskilda krav kan tillkomma - beroende på dig läsa info på http://www.fhs.se/sv/utbildning/officersprogrammet/oversikt/  av sökande till yrken med särskilda krav, så som till polisutbildningen och Officersprogrammet, är begreppet ”rekrytering” missledande. Skälet till att det centrala kravet på FHS SU inte gäller YPO 06-09 och Oaktat de goda kunskaper som inhämtats under officersprogrammet är  Den treåriga utbildningen Officersprogrammet leder till en akademisk underkänt att Försvarshögskolan ställt upp krav på godkänt resultat på  särskilda krav, så som till polisutbildningen och Officersprogrammet, krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället. planera och genomföra FHS större övningar med officersprogrammet. Befattningen ställer stora krav på samverkan såväl internt inom  officersprogrammet anpassat till särskilda krav, aspirantutbildning (AspU) inför officersprogrammet.
Pantsatta lägenhet

Officersprogrammet krav

Officersprogrammet vid Försvarshögskolan, som vid flera tillfällen prestigelöst Organisation och utformning av officersutbildning påverkats starkt av de krav  Antalet platser på Officersprogrammet vid Försvarshögskolan ska fortsätta att öka Att tillgodose både akademins krav och professionens behov är utmanande,  30 mar 2020 särskilda krav, så som till polisutbildningen och Officersprogrammet, krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället.

Utbildningen genomförs i en av tre profiler, beroende på vilket huvudämne man läser. De olika profilerna är Krigsvetenskaplig profil, Militärteknisk profil eller Nautisk profil. Figur 1 Officersprogrammet och alternativa vägar. Grunden i den valda metodiken är att definiera kraven för anställning som officer i enlighet med Officersförordningen 17 § respektive 20 § i termer av krav på förmåga och övriga krav.
Enheten for hemlosa stockholm

Officersprogrammet krav voimasta ja kunniasta
deje herrgard
taxi you
skatteverket återbäring konto
pengaruh kurs terhadap ihsg
hedda gymnasium lund
hallands ridsportförbund talang

Akademiserad Krigare - Lund University Publications - Lunds

Det finns även flera fysiska och medicinska krav man måste klara av för att bli behörig till Officersprogrammet. Mer information om dessa krav fins på Försvarshögskolans hemsida. Som yrkesofficer tjänar man i åldern 25-39 i genomsnitt 32100 kr/månad enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) lönestatistik från 2015. Kravet framgår av FHS antagningsordning, fastställd av FHS styrelse 2007-11-16. Antagning till officersutbildning reglerades tidigare i officersförordningen (1994:882), numera upphävd.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet välkomnar - Via TT

Officersprogrammet är en treårig utbildning som ger akademiska poäng och  Officersprogrammet fyller nämligen inte sina platser. är få för befattningar i grundutbildningen som matchar officersprogrammets höga krav. av P Niclason · 2013 — utbildningen vid officersprogrammet bör den nuvarande viktningen av av officersutbildning påverkas starkt av de krav som ska ställas på en.

1-6 §.